Przejdź do treści

BIBLIOTEKA TEOLOGII STOSOWANEJ
Prawda, wolność, religia.

https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/bts/index

LIBERTAS RELIGIOSA
Studium interdyscyplinarne wolności religijnej.

https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/lr/index

Ministerstwo Edukacji i Nauki

„Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr MEiN/2021/DPI/333 z dnia 14.01.2022”.

„Realizacja badań naukowych dotyczących kompleksowej i interdyscyplinarnej analizy wolności religijnej oraz zagadnień związanych ze współpracą na rzecz interreligijności i interkulturowości w wymiarze teoretycznym, empirycznym i praktycznym prowadzonych w ramach Uniwersyteckiego Centrum Badań Wolności Religijnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”.