Przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW w Warszawie

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel.: +48 22 380 97 13
e-mail: ucbwr@uksw.edu.pl

NIP: 525-00-12-946
REGON: 000001956

Materiały prasowe

Kod QR, wejdź po więcej

Ministerstwo Edukacji i Nauki

„Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr MEiN/2021/DPI/333 z dnia 14.01.2022”.

„Realizacja badań naukowych dotyczących kompleksowej i interdyscyplinarnej analizy wolności religijnej oraz zagadnień związanych ze współpracą na rzecz interreligijności i interkulturowości w wymiarze teoretycznym, empirycznym i praktycznym prowadzonych w ramach Uniwersyteckiego Centrum Badań Wolności Religijnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”.