Przejdź do treści

Organizowane konferencje naukowe i warsztaty są zgodne z planem badawczym Uniwersyteckiego Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW; mają one charakter naukowy i praktyczno-wdrożeniowy oraz upowszechniający wyniki badań.

Konferencje i warsztaty
Ministerstwo Edukacji i Nauki

„Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr MEiN/2021/DPI/333 z dnia 14.01.2022”.

„Realizacja badań naukowych dotyczących kompleksowej i interdyscyplinarnej analizy wolności religijnej oraz zagadnień związanych ze współpracą na rzecz interreligijności i interkulturowości w wymiarze teoretycznym, empirycznym i praktycznym prowadzonych w ramach Uniwersyteckiego Centrum Badań Wolności Religijnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”.