Przejdź do treści

Uniwersyteckie Centrum Badan Wolności Religijnej UKSW w Warszawie zostało powołane z inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki w 2021 roku, jako ośrodek prowadzący interdyscyplinarne badania naukowe i monitorujący przestrzeganie wolności religijnej w państwach, w których ten problem jest najbardziej widoczny.

Celem badan jest poszukiwanie wskazań praktycznych dla przestrzegania wolności religijnej przede wszystkim w Polsce i w Europie.

Badania naukowe dotyczące podstaw wolności religijnej są prowadzone w obszarze filozofii, teologii i prawa, socjologii, politologii, nauk pedagogicznych i psychologii.

Współpraca z Sekcja Polska Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie umożliwia powiązanie wyników badan z niesieniem konkretnej pomocy osobom prześladowanym z powodów religijnych, narodowościowych czy kulturowych.

Zespół

DYREKTOR UCBWR
ks. prof. ucz. dr hab. Waldemar Cisło


ZASTĘPCA DYREKTORA UCBWR
ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski


dr Paweł Szuppe


dr Marlena Kałużyńska-Tyburska


dr Paulina Jabłońska

ks. dr Paweł AntosiakMinisterstwo Edukacji i Nauki

„Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr MEiN/2021/DPI/333 z dnia 14.01.2022”.

„Realizacja badań naukowych dotyczących kompleksowej i interdyscyplinarnej analizy wolności religijnej oraz zagadnień związanych ze współpracą na rzecz interreligijności i interkulturowości w wymiarze teoretycznym, empirycznym i praktycznym prowadzonych w ramach Uniwersyteckiego Centrum Badań Wolności Religijnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”.