Przejdź do treści

II Międzynarodowy Kongres na temat Wolności Religijnej i Sumienia w Barcelonie

W dniach 5-6 czerwca 2024 r. Barcelona stanie się centrum dyskusji, goszcząc II Międzynarodowy Kongres na temat Wolności Religijnej i Sumienia. Wydarzenie to, zorganizowane przez Katedrę Wolności Religijnej i Sumienia Katalonii oraz Obserwatorium Komunikacji, Religii i Kultury Blanquerna, odbędzie się na Wydziale Komunikacji i Stosunków Międzynarodowych Blanquerna Uniwersytetu Ramona Llulla.

Swój autorski wykład przed międzynarodowym audytorium wygłosi Ks. dr hab. Waldemar Cisło, prof. nadzwyczajny UKSW,, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW.

Celem kongresu jest wymiana najlepszych praktyk w zarządzaniu różnorodnością religijną na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Uczestnicy będą analizować międzynarodowe standardy oceny realizacji prawa do wolności religijnej i sumienia oraz metody zapobiegania ich naruszeniom.

Wydarzenie stworzy również przestrzeń do debaty między naukowcami, ekspertami oraz działaczami organizacji międzynarodowych. Dyskusje będą koncentrować się na aktualnej sytuacji i trendach w zakresie wolności religijnej i sumienia, a także na metodologii, kategoriach i wskaźnikach służących do analizy tej rzeczywistości.

Kongres stanowi wyjątkową okazję do zacieśnienia współpracy międzynarodowej i podniesienia świadomości na temat znaczenia wolności religijnej i sumienia we współczesnym świecie.

Program konferencji link >>>

03 czerwca 2024