Przejdź do treści

Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej otrzymało nagrodę FENIKSA 2024

Podczas gali XXIX Targi Książki Katolickiej w Warszawie Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej otrzymało nagrodę FENIKSA 2024

Nagrodę w kategorii Historia zdobyła publikacja pt. Bóg nie jest Bogiem wojny. Wspomnienia alumnów- żołnierzy. Trzy tomy wspomnień przygotowali ks. Kazimierz Fąfara, ks. płk Zbigniew Kępa oraz dr hab. Jerzy Prochwicz.

Książka to wspólne dzieło trzech redaktorów, znanego polskiego historyka i archiwisty prof. Jerzego Prochwicza, ks. dr. Zbigniewa Kępy z Ordynariatu Polowego i proboszcza z Łososiny Górnej, który już wiele razy pisał o alumnach żołnierzach, ks. dr. Kazimierza Fąfary.

Kim byli alumni żołnierze? – Mimo istnienia przepisów z 1950 roku o tym, że klerycy seminariów, jak studenci uczelni świeckich, na czas studiów będą odraczani w pełnieniu zasadniczej służby wojskowej, władze państwowe od 1959 do 1980 roku powoływały kleryków do odbycia 2-letniej, zasadniczej służby wojskowej – tłumaczy ks. Fąfara.

Trwającym w Warszawie XXIX Targom Wydawców Katolickich (11–14 kwietnia) towarzyszyła uroczysta gala wręczenia nagród FENIKS 2024 i Mały FENIKS 2024 oraz wyróżnień, przyznanych przez kapitułę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich.

Zebranych w katedrze polowej w imieniu biskupa polowego Wiesława Lechowicza powitał proboszcz świątyni, ks. płk Sebastian Piekarski. Podkreślił, że gala jest ważną uroczystością „przestrzeni życia kultury chrześcijańskiej w Polsce”. – Feniks w literaturze starochrześcijańskiej stał się symbolem Zmartwychwstałego Chrystusa. W odniesieniu do wydawnictw katolickich i Targów Wydawców Katolickich ma przypominać wydawcom o ich misji i o ich celu działania, jakim jest przede wszystkim ewangelizacja – zaznaczył, życząc zgromadzonym dobrego przeżycia gali.

W uroczystości wzięli udział m.in. ks. prał. Tomasz Trafny, sekretarz komisji przygotowawczej XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor Katolickiego Uniwersytet Lubelskiego, członkowie kapituły Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS z jej wiceprzewodniczącym ks. prof. Henrykiem Skorowskim, wydawcy katoliccy, wyróżnieni oraz laureaci nagrody.

Statuetki FENIKS 2024 i dyplomy wręczyli laureatom nagrody ks. prof. Skorowski i ks. Tomasz Trafny.

W kategorii historia nagrodę przyznano dwóm pozycjom: Bóg nie jest bogiem wojny.

Trzy tomy w/w publikacji dostępne są (nieodpłatnie) na stronie Uniwersyteckiego Centrum Badan Wolności Religijnej UKSW w Warszawie:

https://centrumwolnosci.uksw.edu.pl/dzialalnosc/publikacje/

28 kwietnia 2024