Przejdź do treści

Być świętym no najpier być człowiekiem. Międzynarodowa konferencja naukowa dotycząca bł. o. Józefa Cebuli OMI.Być świętym no najpier być człowiekiem.

W piątek 1 marca br. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa dotycząca bł. o. Józefa Cebuli OMI. Głównym organizatorem wydarzenia była Polska Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej wraz z Komitetem ds. obchodów 25. rocznicy beatyfikacji o. Józefa Cebuli OMI oraz oblacki Instytut Mazenodianum, Uniwersyteckie Centrum Badania Wolności Religijnej (UKSW), Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego.

Spotkanie rozpoczęło się od Eucharystii w kaplicy uniwersyteckiej, której przewodniczył o. Bartosz Madejski OMI, wikariusz prowincjalny. Kazanie wygłosił o. prof. Kazimierz Lubowicki OMI, postulator procesu beatyfikacyjnego o. Józefa Cebuli OMI.

Po Eucharystii uczestnicy przeszli do auli św. Jana Pawła II, aby wysłuchać wykładów. O. dr hab. Dominik Zamiatała CMF, prof. UKSW, mówił o źródłach nienawiści i opresji wobec duchowieństwa katolickiego w ideologii nazistowskich Niemiec. O. Robert Wawrzeniecki OMI przedstawił sylwetki oblackich męczenników i więźniów obozów na tle męczeństwa polskiego duchowieństwa.

Józef Cebula OMI to polski Misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej, wychowawca młodzieży w junioracie w Lublińcu i nowicjuszy w Markowicach. Pomimo zakazu okupanta niemieckiego, potajemnie udzielał sakramenty wiernym na Kujawach. Pojmany przez Niemców, został umieszczony w obozie koncentracyjnym w Mauthausen. Zginął za wiarę i kapłaństwo jako „wróg narodu niemieckiego”. Został beatyfikowany przez św. Jana Pawła II 13 czerwca 1999 roku.

Sesja przedpołudniowa podzielona była na dwa bloki. Drugi z nich podzielony był także na sesję polskojęzyczną i angielskojęzyczną. Po przerwie obiadowej nastąpiła trzecia sesja prelekcji. Materiały w formie wideo zostały zebrane i opublikowane na oficjalnym profilu YouTube Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, która była głównym organizatorem wydarzenia. Słowo wstępne wygłosił ks.prof.Jan Przybyłowski z Uniwersyteckiego Centrum Badań Wolności Religijnej.

Najważniejsze fakty z życia bł. o. Cebuli przybliżył z kolei o. Adam Jaworski OMI.

– Przy konfesjonale o. Cebuli zawsze były duże kolejki – podkreślił. Prelegent zaznaczył, że po aresztowaniu o. Cebuli przez Niemców i umieszczeniu go w bloku nr 7 niemieckiego obozu koncentracyjnego w Mauthausen, oprawcy starali się robić wszystko, aby sam zakończył życie. On jednak nigdy nie narzekał i nie złorzeczył Niemcom. Bardzo często swoje części posiłków oddawał innym więźniom.

O tym, jak kleryk Józef Cebula oceniany był przez formatorów seminaryjnych mówił ks. prof. dr hab. Marek Tatar, prodziekan Wydziału Teologicznego UKSW.

– Ogromny wpływ na pierwszą formację Józefa Cebuli miał jego dom rodzinny, który nauczył go prostoty, pokory, prawdy i ciszy, a także sąsiedztwo Kamienia Śląskiego, gdzie urodzili się św. Jacek, bł. Bronisława i bł. Czesław z rodu Odrowążów – wskazał ks. prof. Tatar i dodał, że kl. Cebulę cechowała także radość, małomówność i uduchowienie oraz głęboki patriotyzm. – Miał polskiego ducha. Mógł się uratować, przyjmując obywatelstwo Rzeszy, jednak odmówił – zauważył ks. prof. Tatar.

Wymienił także cechy, którymi opisywali kl. Cebulę jego formatorzy: temperament flegmatyczno-choleryczny, pewna nieśmiałość, spokój i wytrwałość, zdolności intelektualne od początkowo przeciętnych do uznania nieprzeciętnej inteligencji, dobry osąd oraz umysł spekulatywny, posiadający zdolności pedagogiczne, bardzo dojrzały duchowo, prostolinijna pobożność.

– Jego wychowawcy napisali o nim, że „żył Duchem Bożym” i „nie miał nic ze świeckości” – podkreślił prelegent.

W czasie trzech paneli głos zabrali również m.in. o. Daniel Jeżak OMI, fr. dr. Diega Saez Martin OMI, ks. dr Paweł Gabara i o. dr Łukasz Krazue OMI.

Bezpośrednia transmisja z konferencji jest dostępna na kanale YouTube oblackiego portalu misyjne.pl (link został udostępniony również w mediach Polskiej Prowincji). Wystąpienia w formie wideo są także dostępne na profilu YouTube Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Polsce

Sympozjum naukowe o bł. o. Józefie Cebuli OMI – YouTube https://www.youtube.com/watch?v=90AQGAbNOx8

28 kwietnia 2024