Przejdź do treści

Międzynarodowa konferencja naukowa „Teologiczne podstawy pojednania polsko-ukraińskiego”

„Teologiczne podstawy pojednania polsko-ukraińskiego” – to temat międzynarodowej konferencji naukowej, która odbędzie się w dniach 23-24 października w Rzymie  w siedzibie stowarzyszenia „Santa Sofia – Associazione Religiosa per i Cattolici Ucraini” (Via Boccea 478, Rome).

Organizatorami konferencji są: Międzynarodowe Stowarzyszenie Religijne „Santa Sofia – Associazione Religiosa per i Cattolici Ucraini”, Greckokatolicka Diecezja Olsztyńsko-Gdańska, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW), Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW, Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce.

 Konferencja będzie poświęcona refleksji nad szeroko pojętą teologią pojednania. Wydaje się ona być czymś trwałym w dialogu polsko-ukraińskim. Zamysłem organizatorów jest ukazanie teologicznych źródeł idei pojednania obu narodów. Referenci podejmą się również interdyscyplinarnej refleksji nad religijnym wymiarem pojednania polsko-ukraińskiego ujawniając jego historyczny, filozoficzny i medialny kontekst. Konferencja organizowana już kolejny raz w Rzymie. Wybrano stolicę Włoch ponieważ tutaj po II wojnie światowej rozpoczęły się pierwsze próby dialogu polsko-ukraińskiego, które zostały zainicjowane przez kardynałów: Josyfa Ślipija i Karola Wojtyłę. Zwieńczeniem tych wysiłków były pierwsze katolickie deklaracje o pojednaniu polsko-ukraińskim. Wydarzenia te miały miejsce w Rzymie: 8 października w Papieskim Kolegium Polskim i 17 października w Kolegium Ukraińskim św. Jozafata 1987 r. W nawiązaniu do tamtych inicjatyw postanowiono cyklicznie organizować spotkania, które miał być forum dialogu na temat wyzwań i problemów związanych z dialogiem obu narodów. Szczególnie ważne jest wskazanie drogi prowadzącej do ewangelicznego pokoju, pojednania i braterstwa w relacjach obu narodów. Pierwsza konferencja odbyła się w 2017 roku w ramach obchodów 30. rocznicy ogłoszenia deklaracji o pojednaniu między Polskami i Ukraińcami. Druga odbyła się w 2019 roku i miła na celu analizę roli Jana Pawła II w pojednaniu polsko-ukraińskim. 

Pierwszego dnia konferencji 23. Października wykłady wygłoszą:  ks. prof. dr hab. Jarosław Moskałyk Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – „Teologiczne podstawy pojednania”,

bp. dr Arkadiusz Trochanowski – „Jedność w różnorodności. Doświadczenie Kościoła grekokatolickiego”, prof. dr hab. Marek Melnyk – „Wartości chrześcijańskie w procesie dialogu i pojednania polsko-ukraińskiego”, mgr Irenusz Kondrów, Fundacja Apokatastaza, red. Grekolatolicy.pl – „Pojednanie formą wyzwolenia. W greckokatolickiej tradycji teologicznej”,  dr Norbert Morawiec, Uniwersytet Humanisttczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie – „(De)konstrukcje pojednania. Historia, pamięć i zapomnienie pogromu w Humaniu 1768 r. (analiza na wybranych przykładach)”, ks. protojerej Artur Masłej – „Rola Kościoła katolickiego w procesie dialogu i pojednania polsko-ukraińskiego

We wtorek, 24 października wykłady wygłoszą: prof. dr hab. Roman Drozd, Uniwersytet Pomorski, Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce – „Kontekst historyczny pojednania polsko-ukraińskiego”, dr Ewelina Policińska, Opolskie Centrum Edukacji w Opolu – „Od debaty do dialogu. Pojednanie polsko-ukraińskie i jego implementacja w procesie dydaktyczno-wychowawczym”, red. Krzysztof Tomasik, Katolicka Agencja Informacyjna – „Biskup na wojnie”, red.  Jacek Borkowicz, Przewodnik Katolicki – „Ukraińcy i Polacy. Cień rosyjskiej agresji”, red. Michał Mieszko Podolak, Gazeta Olsztyńska – „Pojednanie polsko-ukraińskie w polskich mediach”. Na zakończenie Prof. dr. Igor Krywoszeja, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Pawła Tyczyny, Dr Ewelina Policińska, Opolskie Centrum Edukacji w Opolu,Dr Norbert Morawiec, Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie dokonają prezentacji koncepcji projektu „Polacy w Humaniu – Ukraińcy w Częstochowie: kulturowy wymiar dialogu polsko-ukraińskiego”.

Do Rady Programowej konferencji należą:

prof. dr hab. Roman Drozd, Uniwersytet Pomorski, Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce, prof. dr hab. Marek Melnyk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ks. prof. dr hab. Jarosław Moskałyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski, koordynator Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski, Centrum Badań Wolności Religijnej,  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

18 października 2023