Przejdź do treści

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pojednanie polsko-ukraińskie: doświadczenia i perspektywy”

Instytut Mazenodianium, we współpracy z Prowincją Polską Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej oraz Uniwersyteckim Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW w Warszawie a także Postulacją Procesu Beatyfikacyjnego Sł. B. o. Ludwika Wrodarczyka OMI, zaprasza na konferencję naukową nt. „Pojednanie polsko-ukraińskie: doświadczenia i perspektywy”. 

Podczas obrad zaprezentowana zostanie postać sługi Bożego ojca Ludwika Wrodarczyka, który został zamordowany podczas rzezi na Wołyniu.

Data: 5 października 2023 r.

Miejsce – Oblackie Centrum Młodzieżowe – Oblacka Przystań w Kokotku koło Lublińca,

Idea

Konferencja w zamierzeniu ma mieć formę hybrydową, aby umożliwić jak najszerszy udział osobom w ogarniętej wojną Ukrainy. Obrady będą koncentrować się na zagadnieniach dot. historii, religii, polityki oraz kultury i nauki w kontekście poszukiwania dróg pojednania, nawiązując do przykładu trudnego i skomplikowanego procesu porozumienia polsko-niemieckiego. Końcowym elementem konferencji będzie panel „Pamięć i tożsamość”. Jego nazwa została zaczerpnięta z tytułu ostatniej książki-wywiadu św. Jana Pawła II, której tematem jest człowiek – świadek wydarzeń XX wieku, poszukujący tożsamości i znaczenia słów „Ojczyzna”, „Naród”, „Europa”. Cel – poszukiwanie rozwiązania palących problemów w stosunkach polsko-ukraińskich przy zachowaniu pamięci własnej tożsamości narodowej.

Plan

Konferencja będzie miała formę hybrydową, z wystąpieniami na miejscu i poprzez platformę internetową.

Wśród prelegentów znajdzie się m.in. dr Leon Popek (Instytut Pamięci Narodowej, Lublin), prof. Oleksandr Zaitsev, Ukrainian Catholic University Lviv UA czy też ks. dr Stefan Batruch (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin).

W trakcie konferencji zostanie zaprezentowany okolicznościowy znaczek pocztowy, datownik i karta pocztowa, upamiętniające postać Sł. B. o. Ludwika Wrodarczyka OMI, Sprawiedliwego wśród Narodów świata, misjonarza i męczennika na Wołyniu, człowieka pojednania ponad podziałami wyznaniowymi, narodowościowymi, fundamentalizmem i ksenofobią.

Organizatorzy konferencji:

Instytut Mazenodianum

Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW

Postulacja Procesu Beatyfikacyjnego Sł. B. o. Ludwika Wrodarczyka OMI.(PAP)

Konferencję patronatem honorowym objął premier RP.

03 października 2023