Przejdź do treści

Konferencja „Świat w czasie przełomu. Religijne mosty nadziei”

W sobotę 16 września 2023 roku, w Rybackim Centrum Kultury i Formacji BOLENIEC w Łebie (aleja św. Jakuba Apostoła 25), w godzinach od 10:00 do 15:00 odbędzie się publiczna debata „Świat w czasie przełomu. Religijne mosty nadziei” oraz sympozjum o charakterze warsztatowo-naukowym dotyczące tematyki wolności religijnej.

kolping.leba@icloud.com

Tematyka podjęta w ramach konferencji naukowej świat w czasie przełomu. Religijne mosty nadziei jest niezwykle ważna w kontaktach między przedstawicielami różnych narodów, kultur i religii. Współczesny świat potrzebuje bowiem do tej roli mostów łączących dorobek  naukowy przeszłości do współczesności. Celem spotkania będzie debata naukowa nad zjawiskami i procesami religijnymi, prezentacja prowadzonych badań, podejmowanie aktualnych zagadnień związanych z szeroko pojętą wolnością i życiem religijnym, popularyzacja oryginalnych rozważań teoretycznych i metodologicznych, a także integracja środowiska badaczy religii i duchowości.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Zaproszono przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, których zainteresowania i prace obejmują różne aspekty religii. 

Znany nam świat znalazł się w wielowymiarowym kryzysie. Przede wszystkim jest to kryzys wartości. Poszukując dróg wyjścia z zaistniałej sytuacji zwracamy się do świata religii. Każda religia nosi bowiem w sobie jakiś system wartości. Dlatego zaprosiliśmy na sympozjum o charakterze warsztatowo-naukowym w Łebie przedstawicieli judaizmu, islamu oraz chrześcijan aby poszukać wspólnych wartości, które mogą stać się mostem nadziei dla świata.

Chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o kontakt telefoniczny (694 485 400)

07 sierpnia 2023