Przejdź do treści

Powołanie ks. prof. Waldemara Cisło do składu Naczelnej Komisji Bioetycznej

Minister Zdrowia, Adam Niedzielski, poinformował o powołaniu pierwszego składu Naczelnej Komisji Bioetycznej, odpowiedzialnej za ocenę badań klinicznych prowadzonych w naukach medycznych oraz innych badaniach z udziałem ludzi.

Na zdjęciu członkowie Naczelnej Komisji Bioetycznej (źródło MZ)

Z radością informujemy, że w gronie pięciu naukowców z UKSW znalazł się ks. prof. Waldemar Cisło, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Badań Wolności Religijnej.

Uroczystość powołania członków komisji odbyła się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, gdzie obecni byli również podsekretarz stanu, Piotr Bromber, oraz dr hab. Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych.

Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, rektor UKSW, który również został powołany do Naczelnej Komisji Bioetycznej, wyraził swoją satysfakcję z powstania tej jednostki, która umożliwia angażowanie teologów w ważne sprawy związane z etyką badań naukowych. Zwrócił również uwagę na szeroką reprezentację naukowców z różnych dyscyplin, zarówno nauk teologicznych, jak i medycznych, co świadczy o potrzebie istnienia dobrego Wydziału Medycznego na Uniwersytecie.

Skład Naczelnej Komisji Bioetycznej z UKSW obejmuje:

  • prof. dr hab. n. med. Ewa Barcz – prodziekan Wydziału Medycznego Collegium Medicum ds. klinicznych i rozwoju,
  • ks. dr hab. Waldemar Cisło, prof. ucz. – dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Badań Wolności Religijnej, Wydział Teologiczny,
  • ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski – rektor UKSW, Wydział Teologiczny,
  • ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – były rektor UKSW, Wydział Nauk Pedagogicznych,
  • prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski – Wydział Medyczny Collegium Medicum, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie-Aninie.

Rektor UKSW, ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, podkreślił odpowiedzialne zadanie moralnej i etycznej oceny projektów badań klinicznych, które stoi przed członkami komisji. Wskazał również na konieczność szacunku godności człowieka.

01 czerwca 2023