Przejdź do treści

Wyróżnienie dla ks. prof. Waldemara Cisło

Ks. prof. Waldemar Cisło, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW, został nagrodzony przez Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka złotym medalem „Sapientia et Veritas”, wręczanym osobom zasłużonym dla nauki polskiej.

2023-05-30-Wyróżnienie dla ks. prof. Waldemara Cisło-01

Medal jest uhonorowaniem osiągnięć w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

W trakcie uroczystości, w której udział wzięli wszyscy wyróżnieni profesorowie, minister edukacji i nauki nawiązał do 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Wyjaśnił, że jego osiągnięcia, służyły Polsce, ale wywołały też rewolucję, w pozytywnym znaczeniu tego słowa, w Europie i na świecie. „Dokładnie tak jak państwo swoje osiągnięcia naukowe, swoją aktywność zawodową, a niekiedy bardzo często także społeczną, dedykujecie całej ludzkości. Tego państwu gratuluję” – mówił prof. Przemysław Czarnek.

2023-05-30-Wyróżnienie dla ks. prof. Waldemara Cisło-01

Podkreślał zasługi wyróżnionych dziś profesorów i ich wkład w rozwój Polski. „Życzę, żeby państwo mieli wielu swoich następców; wielu swoich uczniów, którzy będą państwa śladem podążać. Profesor jest również od tego, aby go młodsi uczniowie naśladowali” – zauważył minister.

W imieniu wyróżnionych głos zabrakł ks. prof. Waldemar Cisło. Przywołał nauczanie św. Jana Pawła II. „Uczył nas, że świat nauki i wiedzy potrzebuje również wartości. […] Dzisiejszy świat nauki często opiera się wyłącznie na racjonalizmie” – tłumaczył Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW.

Zaznaczył, że „minister edukacji zachęca do uprawiania nauki komplementarnej”. Przestrzegał też, nawiązując do Roberta Spaemanna, przed uprawianiem wiedzy instrumentalnie. Sięgnął po słowa niemieckiego filozofa, który w obecności św. Jana Pawła II wskazywał na związek między próbą zapanowania nad naturą i chęcią zapanowania nad człowiekiem. „Żadne stulecie naszej historii nie było bodaj tak oświecone, nie wiedziało tyle co wiek XX. Żadne stulecie nie było bardziej zbrodnicze i cyniczne w panowaniu nad ludźmi” – cytował wykładowca UKSW.

Ks. prof. Waldemar Cisło jest specjalistą teologii fundamentalnej. Od 2006 roku kieruje polską sekcją Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Od roku 2020 stoi na czele Uniwersyteckiego Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW. Z jego inicjatywy każdego roku w Polsce obchodzony jest Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Był wielokrotnie nagradzany za pracę naukową, zaangażowanie w dialog międzyreligijny i działalność humanitarną na rzecz prześladowanych chrześcijan.

Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej (skrót: UCBWR) jest jednostką naukową  Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, założoną w 2021 roku. UCBWR zostało powołane z inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki jako ośrodek prowadzący interdyscyplinarne badania  naukowe i monitorujący przestrzeganie wolności religijnej w Polsce i w państwach, w których ten problem jest najbardziej widoczny. Współdziałanie z Sekcją Polską Fundacji Papieskiej: Pomoc Kościołowi w Potrzebie umożliwia poszukiwanie możliwości powiązania wyników badań wolności religijnej z organizowaniem i niesieniem konkretnej pomocy osobom prześladowanym z powodów religijnych, narodowościowych, czy kulturowych.

Badania naukowe dotyczące podstaw wolności religijnej realizowane są w obszarze filozofii, teologii, prawa, socjologii, politologii, pedagogiki i psychologii.

Biuro Prasowe PKWP Polska

30 maja 2023